افزایش اعتبار پروژه ورزشگاه سه هزار نفری ابهر

افزایش اعتبار پروژه ورزشگاه سه هزار نفری ابهر

به گفته نائب رئیس مجلس ، برای ساخت پروژه ورزشگاه سه هزار نفری ابهر ۴ میلیارد اختصاص یافته است ولی مقرر شد رایزنی برای افزایش اعتبار پروژه انجام شود. علی نیکزاد، صبح پنج شنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به استان زنجان ضمن بازدید از پروژه ورزشگاه سه هزار نفری ابهر اظهار کرد: برای ساخت