فضای مجازی باید امکان زندگی راحت تری را فراهم کند

فضای مجازی باید امکان زندگی راحت تری را فراهم کند

استاندار زنجان، با بیان اینکه لازمه اجرای درست و اصولی برنامه‌های مربوط به اطلس سرمایه گذاری استان، بهره گیری از پایگاه اطلاعات مکانی و فراهم شدن زیرساخت آن است، تاکید کرد: فضای مجازی باید امکان زندگی راحت تری را فراهم کند. محسن افشارچی، امروز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با بیان اینکه